ประชุมกรรมการประจำเดือนครั้งที่3/2563 สอ.สสจ.นครพนม

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739