วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนประชุมสัญจร กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ณ ห้องประชุม สสอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
18/2 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042190287

เยียมชมทั้งหมด