วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนประชุมสัญจร กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ณ ห้องประชุม สสอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739