กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เป็นกองทุนที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ในเขตภาคอีสาน รวมกลุ่มกัน จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739