โบวชัวส์ประชาสัมพันธ์กองทุนปี2563 เดือน มกราคม

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563 เดือนมกราคม โดยรับสมัครสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคอีสานทั้งสามัญและสมทบ (ยกเว้นบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี 

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739