โบวชัวส์ประชาสัมพันธ์กองทุนปี2563 เดือน มกราคม

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563 เดือนมกราคม โดยรับสมัครสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคอีสานทั้งสามัญและสมทบ (ยกเว้นบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
18/2 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042190287

เยียมชมทั้งหมด