รับสมัครสมาชิกกองทุนรอบเดือนมีนาคม 2563

รับสมัครสมาชิกกองทุน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดรับสมัคร 2300 บาท 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
18/2 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042190287

เยียมชมทั้งหมด