รับสมัครสมาชิกกองทุนรอบเดือนมีนาคม 2563

รับสมัครสมาชิกกองทุน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดรับสมัคร 2300 บาท 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด